EMDR

emdr therapie

Stel dat je iets vervelends meemaakt. Je kunt er dan de hele dag mee bezig zijn, niet lekker in je vel zitten. Een dag of wat later kun je naar het voorval kijken zonder dat je er nog last van  hebt.  Je hebt het incident verwerkt. Helaas komt het ook voor dat iemand dingen meemaakt die zo naar zijn dat ze niet op eigen kracht kunnen worden verwerkt. Alleen al de gedachte aan die traumatische ervaring(en) kan je helemaal overweldigen, overspoelen. Iedere keer weer opnieuw. In zo’n geval biedt emdr uitkomst.

emdr, als het zelf niet lukt

Gelukkig ben je in staat de meeste nare ervaringen die je meemaakt in je leven zelf te verwerken en een plek te geven. Soms kan een gebeurtenis of periode in je leven echter zo heftig voor je zijn geweest dat je er maar niet los van kan komen. Je hebt bijvoorbeeld te maken gehad met (seksueel) misbruik, een (verkeers)ongeluk, gewelddadigheid of iets anders dat heftig voor je is geweest… en dat nu nog is. Zo kan een situatie, een gedachte of een emotie dat voorval helemaal terughalen naar het hier en nu, met de intensiteit van toen.  Dit kan verregaande gevolgen hebben voor je persoonlijk welbevinden, je relatie, je functioneren in sociaal opzicht… EMDR, een effectieve manier van psychotherapie voor traumaverwerking, kan je helpen.

Lukt het je maar niet om nare ervaringen los te laten? Waardoor je nu nog steeds last hebt van wat toen je hebt meegemaakt? Met EMDR  kun je steeds beter terug kijken op toen. Zonder de heftige emoties die je nu nog kunt hebben.

EMDR-therapie is een effectieve vorm van traumaverwerking om de beelden, gedachten of gevoelens die je steeds maar opnieuw beleeft te ontdoen van de intense emoties die er ermee gepaard gaan. Zodat je ze kunt ervaren zonder er door te worden overweldigd. Vanuit vrijheid er naar kunt kijken, er bij kunt zijn en ze los kunt laten. En ze de kwaliteit van jouw leven niet langer bepalen.

intakegesprek emdr-therapie

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Ik nodig je uit te vertellen over je klacht(en) en over het doel van het therapietraject, je hulpvraag. Als emdr-therapie helpend kan zijn voor jou, informeer ik je over de vermoedelijke werking van het brein en het emdr-protocol. En ga ik na of er contra-indicaties zijn voor emdr-therapie. Is er nog tijd over? Dan brengen we samen in kaart welke traumatische ervaringen zo heftig voor je zijn dat ze in aanmerking komen voor een emdr behandeltraject. We ronden af met het inplannen van de vervolgafspraken.

een emdr-behandeling

Een emdr-behandeling bestaat globaal uit drie stappen:

  • het naar voren halen van een traumatische, nare ervaring
  • de  verwerking van die traumatische ervaring
  • het op een helpende manier kunnen kijken naar de traumatische ervaring nu je daar geen lading meer bij ervaart; hierbij kan ook een positieve blik op het hier en nu en de toekomst horen 

Ik ben aangesloten bij Samenwerkende EMDR-therapeuten Nederland. Dit samenwerkingsverband verlangt van mij dat ik mij jaarlijks bijschool op het gebied van emdr-therapie. Hierdoor kan ik je optimaal begeleiden bij het aanpakken van de emotionele lading die je nu nog ervaart. Zodat jij je leven kunt vervolgen op de manier die jij wilt.


Wil je meer weten over emdr? Of een afspraak maken voor een intakegesprek? Stuur gerust een bericht via het contactformulier of bel me op 06-20218926.

emdr Nijmegen - nvecpemdr Nijmegen - rbcz emdr therapie Nijmegen - vitemdr Nijmegen