psychotherapie

Het kan gebeuren dat je tegen dingen in jezelf aanloopt waar je niet mee kunt omgaan zoals je dat werkelijk wilt. Als dat steeds maar niet lukt kan dat een behoorlijke impact op je vrijheid en levensvreugde hebben. Zodanig dat je het gevoel hebt te zijn vastgelopen. En dan kan psychotherapie je helpen je kracht weer te ervaren en een weg eruit te vinden. Zodat je weer verder kunt.

psychotherapie voor welke klachten

De psychotherapie van praktijk voor psychotherapie Wilbert Derks helpt bij het aanpakken van verschillende problemen zoals:

Je wilt er vast verandering in brengen. En dat lijkt je steeds maar niet te lukken. In mijn praktijk voor psychotherapie, relatietherapie en coaching bied ik twee vormen van psychotherapie aan die ieder op hun eigen wijze hun vruchten afwerpen: integratieve psychotherapie en ACT.

integratieve psychotherapie

Kun je wat hulp gebruiken? Zodat je voor  elkaar krijgt wat jij wilt? Met integratieve psychotherapie krijg je de regie over je leven weer in eigen hand. Jij bent veel meer dan je klacht, ook al ervaar je dat nu misschien niet zo. We gaan samen aan het werk zodat je los komt van je klacht en deze kunt aanpakken. Van klacht naar kracht beweegt. Waarna jij weer verder kunt op eigen kracht. En weer grip hebt op je leven.

Integratieve psychotherapie is een eigentijdse vorm van kortdurende psychotherapie. Het heeft haar wortels in alle andere belangrijke stromingen in de psychotherapie en integreert elementen uit die stromingen.

Het uitgangspunt van integratieve psychotherapie is dat ieder mens zelf beschikt over de gereedschappen die het mogelijk maken om moeilijkheden te overwinnen, om te groeien en te helen. Door deze therapie zul je dat zelfhelend vermogen weer vinden en inzetten om actief en concreet de controle over je leven te hernemen. Zodat je geen last meer hebt van je klacht. Het is mijn ervaring dat de meeste mensen die ik begeleid zo’n vier tot twaalf sessies nodig hebben om weer op eigen kracht verder te kunnen.

Jij bent veel meer dan je klacht, ook al ervaar je dat nu misschien niet zo.

Integratieve psychotherapie kijkt naar de mens als geheel. Jij als unieke mens staat centraal, met alles wat jou tot jou maakt: je gedachten, je spiritualiteit, je lichaam, je emoties, je gedrag en je relatie met anderen. Al deze aspecten worden zo nodig ingezet om jou zo krachtig te maken dat je om kunt gaan met je klacht zoals jij dat wilt. Ik vertrouw daarbij op jouw vermogen tot veranderen.

Het werk kan bestaan uit gesprekken, imaginatie, ontspanningsoefeningen, cognitieve (gedrags)therapie, lichaamswerk, visualisaties… Precies dat wat past bij jou en je veranderingsproces.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy, kortweg ACT, is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Deze vorm van psychotherapie is er op gericht de wijze waarop je omgaat met pijnlijke en ongemakkelijke levenservaringen te veranderen. Want het zou wel eens kunnen dat je door de wijze waarop je er nu mee omgaat onbedoeld je lijden vergroot. De therapie helpt je stapsgewijs te accepteren dat het leven nu eenmaal niet altijd even prettig en gemakkelijk verloopt als je wilt. En je lijden te verminderen. Zodat je ondanks alles meer levensvreugde ervaart door anders om te gaan met wat er op je pad komt.  En met aandacht voor wat er is en wat er werkelijk voor jou toe doet in je leven kunt staan. Lijkt dit je iets? 


intakegesprek psychotherapie

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. Je hulpvraag en klacht komen aan bod. En het doel dat jij wilt bereiken met de psychotherapie. Ik vertel je over de manier waarop integratieve psychotherapie of ACT jou verder kan helpen. We gaan ook aan de slag zodat jij zo mogelijk een eerste stap zet naar meer rust, kracht en vrijheid.

Wil je met mij verder? Dan maken we een vervolgafspraak.


Wil je meer weten over integratieve psychotherapie of ACT? Stuur gerust een bericht via het contactformulier of bel me op 06-20218926.

psychotherapie Nijmegen -nvecppsychotherapie Nijmegen - rbcz psychotherapie Nijmegen -vit