SCAG

De Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) waarvan ik lid ben, is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Deze voorziet in een klacht- en tuchtrecht waarop je eventueel een beroep kunt doen als je een klacht hebt waar wij samen niet uitkomen.