stress

Sta je al lange tijd onder druk? Heb je het gevoel steeds te moeten presteren? Leg je de lat te hoog voor jezelf? Voel je veel ‘moeten’ in jezelf?

Stress kan een gezonde spanning zijn die maakt dat je zin hebt om te presteren, iets te volbrengen. Maar als de spanning voor jou voortdurend zo hoog is dat je er onder lijdt en niet voldoende herstelt, is het zinvol je stressprobleem aan te pakken. Dat kan. Met integratieve psychotherapie.

We zoeken samen uit wat je nodig hebt om anders met stress om te gaan. Zodat jij op een ontspannen manier kunt genieten van je leven en zelf bepaalt hoeveel last je op je schouders neemt. Dat wil je toch voor elkaar krijgen?