privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens
 • Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • enkele gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie/boekhouding, zodat ik of mijn administrateur/boekhouder, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard. Je hebt het recht de op jou betrekking hebbende door mij bewaarde gegevens in te zien, te wijzigen of door mij te laten verwijderen.

PRIVACY OP DE WEBSITE

Cookies

De website maakt geen gebruik van cookies.

reCAPTCHA

Ik gebruik de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om mijn website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of wij te maken hebben met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar de privacyverklaring (https://policies.googl.com/privacy?hl=nl) van Google.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota eventueel kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld consult psychotherapie/ relatietherapie/ coaching met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld
 • de kosten van het consult.
 • je verzekerdennummer